Affärsutvecklingsprojekt @Senseworks.io

Vi brinner för och verkar inom fintech. Du också? Hör av dig!
Scroll to content

Vill du undersöka ett nytt affärsområde?

Om oss
Vi på Senseworks utvecklar Link (www.linkvisualizer.com), ett verktyg för avancerad finansiell dataanalys. Vi är ett fintech startup på Uminova Innovation och bygger ett globalt webbaserat program (SaaS-lösning).

Hos oss får du chansen att lära dig ny teknik, jobba med riktiga user case och lära dig business-tänk. Du är med och utvecklar ett företag för en global marknad från dag 1.Erik by computer.png

Företag och kommuner
Senseworks har i huvudsak fokuserat på säljaktiviteter mot redovisning och revisionsbranschen. SaaS-tjänsten “Link” har idag användningsområden för företag med målet att vidareutveckla funktionalitet som tilltalar företagen. En undersökning skulle kunna klarlägga behoven samt visa vilka segment och delsegment som kommande expansion med fördel fokuserar på.

 1. SMEs, Sverige
  1. Hypotesen är att mellanstora företag, företrädesvis med ekonomiansvariga som tidigare jobbat inom redovisning- och revisionsbranschen (som är van att arbeta i den här typen av verktyg) är intresserade av Link.
   1. Vilka ytterligare behov har ekonomiansvariga och controllers på företag jämfört med vår befintliga målgrupp revisorer och redovisningskonsulter?
   2. Utifrån 10 st customer development intervjuer föreslå hur vår affär mot SMEs skulle kunna se ut.
 1. Större företag, Sverige
  1. Hypotesen är att större företag, med stora datavolymer har svårt att få en överblick över redovisningen och skulle kunna dra fördel av Link som verktyg för intern kontroll, avstämningsarbete och för att ta fram beslutsunderlag.
   1. Vilka ytterligare behov har ekonomiansvariga och controllers på företag jämfört med vår befintliga målgrupp revisorer och redovisningskonsulter?
   2. Utifrån 10 st customer development intervjuer föreslå hur vår affär mot större företag skulle kunna se ut.
 1. Kommuner, Sverige
  1. Hypotesen är att kommuner, likt större företag, med stora datavolymer har svårt att få en överblick över redovisningen och skulle kunna dra fördel av Link som verktyg för intern kontroll, avstämningsarbete och för att ta fram beslutsunderlag.
   1. Vilka ytterligare behov har ekonomichefer och controllers på kommuner jämfört med vår befintliga målgrupp revisorer och redovisningskonsulter?
   2. Utifrån 10 st customer development intervjuer föreslå hur vår affär mot kommuner skulle kunna se ut.

Vilka är lämpliga marknader för internationell expansion?

Expansion till länder med SAF-T

SAF-T är ett nytt standard-filformat som hjälper konsulter, företag och myndigheter att analysera företagens redovisning. SAF-T påminner om den svenska standarden som Senseworks analysverktyg “Link” stödjer idag. I Sverige har vi en 20-årig tradition av att utveckla verktyg för den typen av data. Hypotesen är att det skulle finnas goda förutsättningar för expansion i takt med att mognaden i europeiska länder ökar.

 1. Kartlägg förutsättningarna
  1. Vilka länder har anammat standarden och vilka är på väg.
  2. Undersök alternativ/konkurrenter i länderna.
  3. Bedöm marknadsstorlek för Senseworks.
  4. Undersök möjligheter/hinder för expansion.
 1. Customer development
  1. Presentera Link för x antal byråer i x europeiska länder och utifrån x st customer development intervjuer föreslå hur expansion skulle kunna se ut.

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Om Uminova Innovation

Uminova Innovation i Umeå är en av Sveriges främsta inkubatorer och utvald till Vinnovas Excellensprogram. Med ett affärsstöd i framkant hjälper vi människor att satsa på och utveckla sina affärsidéer. Vi arbetar för att fler, både i och utanför Sverige, ska upptäcka och engagera sig i bolagen och innovationerna här. Vi gör det genom ambitiösa samarbeten med industri, storbolag, investerare, samarbetspartners och vårt stora kontaktnät av talanger och kompetenser. Uminova Innovation siktar högt, satsar stort och inspirerar andra att också göra det. Mer om oss hittar du här.

Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor