Senseworks - Studenter frontend, backend, fullstack

Teamarbete för att bygga nästa generations webbaserade, samarbetsinriktade analysverktyg för finansiell information!

Om Uminova Innovation

Senseworks - Studenter frontend, backend, fullstack

Teamarbete för att bygga nästa generations webbaserade, samarbetsinriktade analysverktyg för finansiell information!

Loading application form