Svettas med ett startup

- och utveckla morgondagens framgångsbolag

Tillsammans växlar vi upp

Om Uminova Innovation